SDG8

Category

SDG 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Sustainable Development Goals (SDGs) pada goals ke 8 yang berbunyi “pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi” yaitu setiap negara mempunyai tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, serta lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua kalangan masyarakat. Hal ini berkesinambungan dengan goals ke 3 yang berbunyi “menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi...
Read More
EnglishIndonesian